ترشح

این مواد غذایی را هرگز با معده خالی مصرف نکنید

مواد غذایی
یک نت ـ این مواد غذایی را هرگز با معده خالی مصرف نکنیدگرسنگی اغلب ما را ترغیب می‌کند که در لحظه تصمیمات اشتباهی در انتخاب مواد غذایی مصرفی بگیریم و ممکن است خوردنی که در این مواقع انتخاب می کنیم هم منجر به سیری شود و هم طعم و مزه رضایت بخشی داشته باشد اما معلوم نیست که در آن زمان همین ماده...