کانال مداحی آنلاین تلگرام

کانال مداحی آنلاین ایتا

امیر‌کویت

توییت ظریف در پی درگذشت امیر کویت

توییت ظریف در پی درگذشت امیر کویت
یک نت ـمحمد جواد ظریف در توییتی به زبان عربی نوشت: خبر درگذشت مرحوم شیخ صباح احمد جابر الصباح،‌ امیر کویت، که تصویری از اعتدال و میانه روی را برای کویت و منطقه ترسیم نموده بود، قلب ما را به درد آورد. از خداوند متعال خواهانیم ایشان را قرین رحمت قرار داده و دولت کویت و مردم آن را در سایه دولت...