اللهم رب شهر رمضان

ای تیر خطا كن هدفت قلب رباب است مهدی رسولی شب ششم رمضان 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب 6 رمضان 97 روضه حضرت علی اصغرای تیر، خطا كن! هدفت قلب رباب است

به این طریق خدایی کسی کجا بکند مهدی رسولی شب ششم رمضان 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب 6 رمضان 97 به این طریق خدایی کسی کجا بکندکه ما خطا بنماییم، او عطا بکند

غصه دارم که چرا سوز دعا نیست مرا مهدی رسولی شب چهارم رمضان 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب 4 رمضان 97 غصه دارم که چرا سوز دعا نیست مرارمضان آمده و حال بکا نیست مراروزگاری به هوای همه کس بال زدمپر پرواز به درگاه شما نیست مرادست من خالی و هر بار تظاهر کردمکوله باری به جز از کبر و ریا نیست مرا

قسم به روزای روزه داری مهدی رسولی شب اول رمضان 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب اول رمضان 97قسم به روزای روزه داریقسم به تشنگی تو آقاقسم به لحظه های اذونبه خشکی لب روزه دارا

حسین اولمییب اولمز مهدی رسولی شب اول رمضان 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب اول رمضان 97شهادت ده صفا وارحسین اولمییب اولمز

آورده ای دوباره بدهکارمان کنی مهدی رسولی شب دوم رمضان 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب دوم رمضان 97آورده ای دوباره بدهکارمان کنیفکری بحال غم زده و زارمان کنی

اللهم رب شهر رمضان مهدی رسولی شب اول رمضان 97

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب اول رمضان 97اللهم رب شهر رمضانالذی انزلت فیه القرآن

حاج سعید حدادیان شب اول رمضان 97

سعید حدادیان
مداحی جدید حاج سعید حدادیان شب اول رمضان 97دور حرم دویده امصفا و مروه دیده ام

مداحی جدید حاج سعید حدادیان شب اول رمضان 97

سعید حدادیان
مداحی جدید حاج سعید حدادیان شب اول رمضان 97اللّهُمَّ اِنَّ هذَا الشَّهْرَ الْمُبارَكَ  الَّذي اَنزَلْتَ فيهِ الْقُرْآنَ

دانلود مناجات ماه رمضان مهدی رسولی سفره داری که به من اذن ضیافت داده

مهدی رسولی
مناجات زیبای حاج مهدی رسولی ویژه ماه رمضانسفره داری که به من اذن ضیافت دادهبار دیگر به گدا لقمه عزت داده

دانلود مناجات سحرگاهان ماه رمضان استاد قاسم رفعتی

رمضان
دانلود مناجات سحرگاهان ماه رمضان قاسم رفعتیســحرگهـــان که مــــوذن بـر آورد آوازبروی دل شود از هر در عنایت باز

مناجات ماه رمضان حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضی
مناجات ماه رمضان حاج منصور ارضی اللهم رب شهر رمضان

مناجات ماه رمضان حاج سعید حدادیان

حاج سعید حدادیان
مناجات ماه رمضان حاج سعید حدادیان اللهم رب شهر رمضان