احکام نذر

آيا برای نذر کردن حتما بايد به زبون بياريم که چه نذری می کنیم؟

نذر
یک نت ـ آيا براي نذر کردن، حتما بايد به زبون بياريم که چه نذري ميکنيم؟ اگه به زبون نياريم تکليف چيه؟آيت الله مکارم شيرازيپاسخ:اگر کلمه نذر یا خدا را برزبان جاری کنید واجب است که به نذر خود عمل کنید.اگر چیزی بر زبان جاری نشود وفقط خطورات ذهنی وفکر باشد تکلیف آور نیست.مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

حکم نذر کردن دختران بدون اجازه پدر

 نذر
یک نت ـ آیا دختران برای نذر کردن باید از پدر اجازه بگیرند؟پاسخ: دختران می توانند بدون اجازه پدر نذر کنند. اگر فرزند - دختر یا پسر- بدون اجازه پدر نذر کند، نذرش صحیح است و باید به نذر خود عمل نمایند. (1)پي نوشت:1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 2646( نظر رهبری در این مسأله مطابق با فتوای امام...