عكس ديده نشده از سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران+ عكس

یک نت ـ اين عكس متعلق به سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران است كه در كنار ابطحي انداخته است .
 خاتمي

اين عكس متعلق به سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران است كه در كنار ابطحي انداخته است .

 

دیدگاه‌ها

ای کاش همچنان میماندی وبه بقای حکومت اسلامی ایران قوام میبخشیدی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.