آموزش تصویری حذف نشدن تلگرام در گوشی اپل

یک نت ـ شرکت اپل بدون اطلاع مشترک خود اپ تلگرام را از روی گوشی های آنها حذف می کند.
حذف نشدن تلگرام در گوشی اپل

یک نت ـ انتقاد موسس تلگرام از شرکت اپل!

تلگرام اعلام کرد:
شرکت اپل بدون اطلاع مشترک خود اپ تلگرام را از روی گوشی های آنها حذف می کند.
برای جلوگیری از این کار تنظیمات ذکر شده را اعمال کنید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.