زیباترین چشم‌های دنیا

یک نت ـ عبدالله آیدمیر، یک عکاس خوش‌ذوقِ تُرک، زیباترین چشم‌هایی را که تا به‌حال عکاسی کرده است به اشتراک گذاشته.
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا
زیباترین چشم‌های دنیا

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.