لوازم آرایشی تقلبی زنی را کور کرد

یک نت ـمواد صنعتی تقلبی بینایی یک زن را از او گرفت.
لوازم آرایشی تقلبی زنی را کور کرد

یک نت ـزن 41 ساله ای در برزیل به دلیل استفاده از لوازم آرایشی صنعتی تقلبی بینایی یکی از چشمانش را از دست داده و چشم دیگرش کم بینا شده است. این زن با انتشار تصویری از خود گفت که برای اکستنشن مژه و نصب مژه مصنوعی به سالن زیبایی مراجعه کرده و به علت استفاده از چسب تقلبی و نامناسب، بینایی چشم راستش را از دست داده و چشم چپش نیز دید خوبی ندارد و محدود می‌بیند. وی پس از تشدید عوارض به اورژانس مراجعه کرده و تقاضای کمک کرده اما به گفته پزشک اگر به سرعت برای درمان مراجعه می‌کرد فرصت بیشتری برای کاهش ضرر به بینایی اش وجود داشت. پس از وقوع این حادثه زن به پلیس برزیل مراجعه و از این سالن آرایشی برای استفاده از مواد صنعتی تقلبی شکایت کرده ما این سالن زیبایی پاسخگو نبوده است.   رکنا/

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.