کانال مداحی آنلاین تلگرام

کانال مداحی آنلاین ایتا

خبر جدید از باند فساد دختران ایرانی الکس در خارج

یک نت ـیک دختر که عضو اصلی باند فساد الکس در قاچاق دختران ایرانی به خارج بود بازداشت و به ایران بازگردانده شد.
خبر جدید از باند فساد دختران ایرانی الکس در خارج

یک نت ـسردار دکتر هادی شیرزاد، رئیس‌ پلیس بین‌الملل ایران درباره یکی از مهمترین پرونده هایی که با اعلان قرمز متهمانش در خارج ایران بازداشت شده اند گفت: پرونده الکس یکی از موضوعات پیچیده و حساس بود که با تلاش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و با همکاری قوه قضاییه، وزارت امورخارجه و توسط پلیس بین‌الملل ناجا به نتیجه رسید. الکس با همدستی اعضای باندش یک شبکه فساد مالی و اخلاقی را هدایت می‌کرد که برای او و اعضای باندش اعلان قرمز صادر شد. متهم اصلی نیز دستگیر و به ایران منتقل شد. دختری که نقش اساسی در این پرونده داشت، با اعلان قرمز پلیس بین‌الملل ناجا دستگیر و به ایران منتقل شد. تا کنون چند عضو این باند را در کشورهای دیگر دستگیر و به کشور بازگردانده‌ایم. البته مادر متهم در میان آنها نیست.

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.