توقیف محموله گندم هنگام خروج غیرمجاز از گلستان

یک نت ـمحموله گندم هنگام خروج غیرمجاز از گلستان توسط پلیس توقیف شد.
توقیف محموله گندم هنگام خروج غیرمجاز از گلستان

یک نت ـحسینعلی ایزد دادستان مینودشت گفت: ۷۰ تن از این محموله غیرمجاز، هنگام خروج از استان در تنگراه توقیف شد و ۲۰ تن دیگر نیز در انباری در مینودشت شناسایی و ضبط شد. ایزد افزود: خروج گندم از استان نیازمند دریافت مجوز‌های قانونی است. او ادامه داد: این محموله و انبار نگهداری این گندم‌ها مجوز نداشت و به همین علت کامیون‌ها و بار گندم آن توقیف و پرونده صاحب بار نیز پس از تشکیل، برای رسیدگی به تعزیرات فرستاده شد. رکنا/

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.