آيا فطریه به بچه ای که در شکم مادر است تعلق می گيرد

یک نت ـ آيا فطريه به بچه اي که در شکم مادر است تعلق مي گيرد ..يا بچه اي که .تازه متولد شده چطور؟
فطریه

یک نت ـ آيا فطريه به بچه اي که در شکم مادر است تعلق مي گيرد ..يا بچه اي که .تازه متولد شده چطور؟

پاسخ:

اگر بچه تا قبل از غروب شب عيد فطر به دنيا نيامده باشد فطريه ندارد و اگر قبل از اين به دنيا آمده باشد بايد فطره اش پرداخت شود.

بیشتر بخوانید:

مبلغ فطریه سال ۹۹

فطريه روزه به چه کسی بايد داده شود

اگر کسی عيد فطر پارسال فطريه خود را نداده باشد حالا چه سهوا يا چه عمدا چه حکمي دارد؟

مبلغ فطريه را میشود به کمک مومنانه داد؟

افزودن یک دیدگاه جدید