صوت دعای هفتم صحیفه سجادیه رهبر انقلاب برای ویروس کرونا و دفع بلا +همراه با متن کامل

صوت دعای توصیه شده توسط رهبر انقلاب دعای هفتم صحیفه سجادیه برای ویروس کرونا و دفع بلا +همراه با متن کامل

افزودن یک دیدگاه جدید