مجازات کشف حجاب در خودرو

یک نت ـ عدم توجه به پیامک ابلاغیه جرم کشف حجاب پلیس امنیت اخلاقی چه عواقبی دارد؟ مجازات کشف حجاب در خودرو
مجازات کشف حجاب در خودرو

یک نت ـ سوال: سلام
 پیامک زیر رو برای بدحجابی و بی حجابی در خودرو دریافت کردم.

 ابلاغیه: مالک خودرو شماره...... در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است. لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می گردد حداکثر ظرف 72 ساعت جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه کنید.

 اگه به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکنم چه عواقبی دارد ؟
 مربوط به این پاسخ: دریافت پیامک ابلاغیه جرم کشف حجاب و مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی ظرف 72 ساعت

 پاسخ:  چنانچه تخلف شما در سیستم پلیس امنیت اخلاقی توسط مقامات ثبت شده باشد عدم مراجعه شما در مهلت مقرر موجب توقیف خودرو توسط پلیس خواهد بود که در این صورت پس از توقیف خودرو حداکثر به مدت ۱۴روز با پرداخت خلافی از خودرو رفع توقیف  

 خواهد شد ،ارتکاب این نوع تخلفات موجب سوءپیشینه برای شخص نیست صرفا در پرونده پلاک خودرو این تخلف ثبت و در صورت عدم توقیف خودرو توسط پلیس در هنگام نقل و انتقال خودرو می بایست با پرداخت خلافی و توقیف خودرو طبق ضوابط پلیس امنیت از این

 تخلف با پرداخت خلافی و توقیف خودرو حداکثر به مدت ۱۴روز رفع اثر شود.

 سمیه پوریحیی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی 

 با احترام

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.