مبلغ نفقه فرزند

یک نت ـ نحوه مطالبه نفقه فرزند توسط خودش به چه صورت است؟
نحوه مطالبه نفقه فرزند توسط خودش به چه صورت است؟

یک نت ـ سوال: سلام

اگر دختری بخواهد خودش نفقه را از پدرش مطالبه کند باید در بخش میزان نفقه چگونه اقدام کند بصورت ماهیانه مثلا بنویسد یک میلیون تومان یا بصورت کلی بنویسد برای هر چند ماه که میخواهد؟

نفقه مربوط به حال میشود یا اینده؟

 

 پاسخ:

اولاد فقط نسبت به نفقه حال می توانند اقدام کنند میزان نفقه با نظر کارشناس تعیین می شود.

با احترام

سمیه پور یحیی

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید