فلسفه گفتن سه الله اکبر بعداز نماز ها چيست؟

یک نت ـ پس از نماز استحباب دارد سه بار تکبير گفتن است و مردم آن گونه که متعارف است دست‏ها را هنگام تکبير تا برابر گوش‏ها بالا مى‏آورند. ولى متأسفانه اين عمل به صورت کشيدن دست‏ها بر روى ران و... درآمده که بايد با ارشاد و تبليغ اين رفتار را اصلاح نمود.
 الله اکبر

یک نت ـ فلسفه گفتن سه الله اکبر بعداز نماز ها چيست؟

پاسخ:

پس از نماز استحباب دارد سه بار تکبير گفتن است و مردم آن گونه که متعارف است دست‏ها را هنگام تکبير تا برابر گوش‏ها بالا مى‏آورند. ولى متأسفانه اين عمل به صورت کشيدن دست‏ها بر روى ران و... درآمده که بايد با ارشاد و تبليغ اين رفتار را اصلاح نمود.

هرچند بسياري از نمازگزاران پس از سلام نماز، سه مرتبه با حرکت سر و يا احيانا تکان دادن مختصر دست، نماز را خاتمه مي بخشند، اما چنين کيفيتي در روايات و منابع فقه توصيه نشد (البته حرام هم نيست!) و در مقابل آنچه مورد توصيه روايات و در نتيجه فتواي مراجع محترم تقليد است، اين مي باشد: «مستحب است نمازگزار پس از اتمام نماز، سه مرتبه دست ها را تا مقابل گوش ها بلند سازد و در همين حالات سه مرتبه الله اکبر هم بگويد» 

(مضمون تلفيقي از دو حديث، ر.ک: وسائل الشيعه، ج4 باب 14 (ابواب التعقيب) ح1 و 2؛ عروه الوثقي 1/ صلوه، في التعقيب، الاول ...)

الف) علت استحباب چنين رفتاري

يکي از شاگردان حضرت امام صادق، عليه السلام مي گويد: از حضرت امام صادق عليه السلام پرسيدم به چه علت نمازگزار پس از سلام نماز سه مرتبه تکبير گفته و با هر تکبير دستها را بلند مي کند؟ 

ايشان پاسخ فرمودند: بدين علت که وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، مکه را فتح نمود، نماز جماعت ظهر را با اصحابش در کنار حجر الاسود اقامه کرد و آنگاه که سلام نماز را داد دستها را بلند کرد و سه مرتبه تکبير گفت و اين دعا را خواند 

«لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده فله الملک و له الحمد يحيي و يميت و هو علي کل شيء قدير» پس رو به يارانش فرموده و خطاب کردند: اين تکبير و اين دعا را پس از هر نماز واجب بخوانيد و ترک نکنيد، که هر کس چنين عملي را پس از سلام نماز انجام دهد شکر واجبي را ادا کرده شکر الهي بابت تقويت اسلام و سپاهيان اسلام.(وسائل الشيعه 4/1030/ ب14 ح2)

ب) حکمت و اسرار عمل مزبور

شايد اين اسرار و رموز در رفتار فوق نهفته باشد: (برداشت و اقتباس آزاد از آداب نماز، مرحوم آيه الله امام خميني (ره)، 377) هر تکبير اذعان يک مرحله از سه نوع توحيد الهي است: 

توحيد در خالقيت (توحيد افعالي، توحيد ذات خدا، توحيد در اسماء و صفات) و نمازگزار با هر تکبير زبان به اعتراف مي گشايد. 

2- اين بلند کردن دستها و نزديک ساختن به گوش، اشاره به طرد و فرا افکندن تعلق خاطر خود به نماز است تا مبادا عجب و خود بيني در قلب او راه يابد. 3- اظهار ذلت، عجز، قصور و تقصير خويش در محضر مقدس حضرت باري تعالي است.

اميدواريم موفق باشيد.

افزودن یک دیدگاه جدید