فیلم اخراج سروش رفیعی در دقیقه 3

یک نت ـ رفیعی چگونه دقیقه 3 از بازی اخراج شد / بازیکن تیم فوتبال الخور در دیدار تیمش مقابل العربی در دقیقه 3 از بازی اخراج شد تا تیمش در نهایت 3 بر صفر ببازد.

سروش رفیعی

یک نت ـ فیلم/رفیعی چگونه دقیقه 3 از بازی اخراج شد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.