مداحی جدید حاج میثم مطیعی عید فطر 96 سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار!

مداحی جدید حماسی و عدالتخواهانه میثم مطیعی روز عید فطر 1396 قبل از خطبه های نماز عید فطر سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار!

میثم مطیعی

مداحی جدید حماسی و عدالتخواهانه میثم مطیعی روز عید فطر 1396 قبل از خطبه های نماز عید فطر

سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار!

مداحی حماسی و عدالتخواهانه میثم مطیعی

▫️(عید فطر ۱۳۹۶)

مداحی جدید حاج میثم مطیعی عید فطر 96 سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار!

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.