شوهرم بهم گفت من تو رو خيلي دوست دارم

یک نت ـ شوهرم بهم گفت من تو رو خيلي دوست دارم اما يکم خسته شدم بهش گفتم از چي خسته شدي گفت آخه تو اصلا جر و بحث نمي کني جواب بدي هاي من رو نمي دي هميشه هر چي من مي خوام گوش مي کني حتي اگر مخالف ميلت باشه

حرف گوش کن

یک نت ـ ميگم من 20 سالمه 1 ساله ازدواج کردم شوهرم 22 سالشه

شوهرم بهم گفت من تو رو خيلي دوست دارم اما يکم خسته شدم بهش گفتم از چي خسته شدي گفت آخه تو اصلا جر و بحث نمي کني جواب بدي هاي من رو نمي دي هميشه هر چي من مي خوام گوش مي کني حتي اگر مخالف ميلت باشه

پاسخ:

ضمن مسئلت خوشبختی شما، توجه داشته باشید که در زندگی مشترک کامیابی بهینه نقش اساسی دارد.

یک روی دیگر کامیابی بهینه، ناکامی بهینه است. کامیابی بهینه به این معنا است که همسر به اندازه کافی، نه بیشتر و نه کمتر از سوی همسر خود کامروا شود و نیازهایش برآورده شود. بنابراین همانطور که ناکامی زیاد از حد باعث آشفتگی سامان زندگی خواهد شد، کامیابی صد در صد نیز سبب رکود و نارضاینی خواهد شد. پس لازم است میزان کامیابی با سطحی از ناکامی همراه شود تا کامیابی بهینه باشد.

اگر قرار باشد این قاعده به صورت کمی و عددی بیان شود می توان گفت کامیابی بهینه یعنی کامیابی 70-80 درصدی! که باقیمانده آن را ناکامی تشکیل می دهد.

با لحاظ این مقدمه به نظر می رسد که خستگی همسر شما چندان غیرطبیعی نباشد. سعی کنید در مواردی احساسات، توقعات، شکایات و ایده های خود را با وی طرح و مطالبه کنید، تا از این شرایط عبور کنید.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.