مناجات ویژه شب قدر حاج منصور ارضی

مناجات,شب قدر,حاج منصور ارضی,مناجات منصور ارضی,مناجات رمضان,مناجات شب قدر

حاج منصور ارضی

دیدار دلبران نه به چشمان سحر شود مناجات ویژه شب قدر حاج منصور ارضی

دیدار دلبران نه به چشمان سحر شود مناجات ویژه شب قدر حاج منصور ارضی
کمکم کن که به مردان خدا دلبندم مناجات ویژه شب قدر حاج منصور ارضی
ساقی بریز باده و حالم خراب کن مناجات ویژه شب قدر حاج منصور ارضی
ساقی بریز باده و حالم خراب کن مناجات ویژه شب قدر حاج منصور ارضی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.