حکم کفاره افراد بیمار که روزه قضا دارند

یک نت ـ کسي که به علت مريضی نتوانسته روزه بگيره کفارروزه هایی که نگرفته رابايد بپردازد؟

کفاره روزه

یک نت ـ سلام ايا کسي که به علت مريضی نتوانسته روزه بگيره کفارروزه هایی که نگرفته رابايد بپردازد؟

پاسخ:

اگر بعداز ماه رمضان بهبود یافته باید قضای روزه ها رابگیرد.

اگربیماری تا ماه رمضان سال بعد مستمر ادامه داشته قضای روزه ساقط میشود برای هر روز 750 گرم گندم یا برنج به فقیر بدهد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.