پدر مادرم با انتخاب من برای همسر آينده مشکل دارند

یک نت ـ پسري 25 ساله هستم که پدرمادرم با انتخاب من براي همسر آينده مشکل دارند و دخترهايي که ملاک من براي همسري نيس انتخاب ميکنن و هيچ جوري راضي نميشن که خودم انتخاب کنم من چيکارکنم راهنماييم کنيد؟

همسر آينده

یک نت ـ پسري 25 ساله هستم که پدرمادرم با انتخاب من براي همسر آينده مشکل دارند و دخترهايي که ملاک من براي همسري نيس انتخاب ميکنن و هيچ جوري راضي نميشن که خودم انتخاب کنم من چيکارکنم راهنماييم کنيد؟

پاسخ:

طبیعی است که والدین به عنوان دلسوزترین افراد در زندگی هر فردی این حق را دارند که نگران اینده فرزند خود باشند و خوشبختی وی را ارزوی خود بدانند. از انجائی که ازدواج از مهمترین و سرنوشت سازترین اتفاقات زندگی هر فردی است بنابراین حساسیت والدین قابل درک است، با این وجود باید پذیرفت که انتخاب و گزینش نهایی با پسر و دختر است و والدین می بایست از تحمیل نظر خود به فرزندان خودداری کنند.

تحمیل نظر به فرزندان می تواند مصداق ازدواج تحمیلی باشد و ازدواجهای تحمیلی نیز معمولا منجر به شکست می شوند.

بنابراین با حفظ احرتام والدین بهتر نیاز است که همچنان به صورت مستقیم و یا از طریق واسطه هایی نظیر بستگان، روحانی محل، مشاور و...با آنها گفتگو کنید تا تصمیم نهایی را به خود شما واگذار کنند.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.
کد وبلاگ