آیا دعای مادر برای فرزند اجابت می شود؟

یک نت ـ دعای مادر برای فرزند / اگر مادری برای هدایت شدن پسرش دعا کنه این دعا هم امکان دارد مصلحت نباشد اجابت شود؟
دعا

یک نت ـ اگر مادری برای هدایت شدن پسرش دعا کنه این دعا هم امکان دارد مصلحت نباشد اجابت شود؟

پاسخ:

فقط خداوند درباره مصلحت بودن یا نبودن استجابت دعا، مطلع می باشد.

البته برای بعضی از مومنین خداوند حکمت خود را آشکار می کند مثلا کسی از خداوند درخواستی دارد و دعا می کند ولی مستجاب نمی شود. بعد از مدتی می فهمد که این درخواستی که داشته به صلاح خودش نبود.(مثلا جوانی خواهان ازدواج بایک دختری است و هر چه دعا می کند و تلاش می کند، به او نمی رسد، بعد از مدتی برایش آشکار می شود که آن دختر، با ملاک های که در ذهنش داشته متفاوت بوده و اگر ایشان ازدواج می کرد زندگی ناخوشایندی در کنار ایشان داشته است.

 

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.