|تصاویر| پرواز مدرنترین و بزرگترین بالون جهان

یک نت ـ مدرنترین و بزرگترین بالون جهان پرواز آزمایشی اش را در انگلستان انجام داد.
بالون

شرکت لاکهید مارتین آمریکا یکی از بزرگترین شرکت های صنایع هوایی در جهان به شمار می رود.

این شرکت چندی پیش از طراحی بزرگترین بالون خبر داده بود که از آن برای جابجایی محمول های تجاری و اشخاص استفاده خواهد شد و ظرفیت ۱۹ نفر را داراست.

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,بزرگترین بالون جهان

 

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,بزرگترین بالون جهان

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,بزرگترین بالون جهان

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,بزرگترین بالون جهان

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,بزرگترین بالون جهان

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,بزرگترین بالون جهان

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.