|تصاویر| ورزشکاران پناهنده المپیکی

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/photo_2017-09-04_03-22-34.jpg

یک نت ـ در المپیک 2016 ریو، ده ورزشکار در تیم پناهندگان حضور خواهند داشت که شامل پنج سودانی، دو سوری، دو ورزشکار اهل کنگو و یک اتیوپیایی هستند. شش نفر از این ورزشکاران در ورزش د‌و‌و‌مید‌ا‌نی، دو نفر در شنا و دو نفر در جودو مسابقه خواهند داد و این پناهندگان هیچ خانه، تیم، پرچم و سرود ملی ندارند.
پناهنده

دیدگاه‌ها

پس راحله آسمانی تکواندو کار ایرانی به بلژیک پناهنده شده چی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.