(عکس) خودروی شخصی وزیر کار

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/photo_2017-09-04_03-22-34.jpg

یک نت ـ علی ربیعی، وزیر کار و اموراجتماعی در حاشیه بازدید از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک.
علی ربیعی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.