(عکس) خانم بازیگر کنار پلنگ

یک نت ـ نفیسه روشن عکسی از خودش در کنار یک پلنگ منتشرد کرد. وی زیر این عکس نوشت: وقتی دخترت گرسنه باشد به هیچ چیز توجه نمی کند.
نفیسه روشن

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.