(عکس) بازیکن تراکتور به پادگان می رود

یک نت ـ فرید بهزادی کریمی بین تراکتور و صبا گیر کرده و فردا راهی پادگان می شود.
آزمون

یک نت ـ بازیکن تراکتور به پادگان می رود

روزنامه 90 رفتارهای کارلوس کی روش را بررسی کرده است.

این روزنامه همچنین نوشته که فرید بهزادی کریمی بین تراکتور و صبا گیر کرده و فردا راهی پادگان می شود.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.