عاشق دختری شده ام اما چطوری بگویم دوستش دارم

یک نت ـ قبل از هر چیز لازم است بیشتر با خود رو راست باشید و برای خود معلوم و مشخص کنید که هدف و انگیزه شما از چنین موضوعی چیست. ابهام در هدف و برنامه باعث طولانی شدن مسایل و تبدیل شدن آنها به یک خوره فکری و به دنبال آن مشکلات روانی خواهد شد.
ازدواج

 

یک نت ـ قبل از هر چیز لازم است بیشتر با خود رو راست باشید و برای خود معلوم و مشخص کنید که هدف و انگیزه شما از چنین موضوعی چیست. ابهام در هدف و برنامه باعث طولانی شدن مسایل و تبدیل شدن آنها به یک خوره فکری و به دنبال آن مشکلات روانی خواهد شد.

مثلا اگر هدف و انگیزه ای که آن را دنبال می کنید؛ ازدواج است لازم است به صورت رسمی و بواسطه بزرگترها چنین هدفی را دنبال کنید و از طولانی شدن چنین شرایطی جلوگیری کنید. چرا که هر راهی غیر از این مسیر می تواند مشکلات و آسیبهایی را به دنبال داشته باشد.

و اگر قصد شما برقراری ارتباط و دوستی است، طبیعتا پیگیری چنین هدفی را به صلاح نمی دانیم و تاکید می کنیم که خلاءها و کاستی هایی را که باعث چنین نیاز عاطفی شده اند را شناسایی کنید و از شیوه های صحیح برای پاسخ به چنین کاستیهایی استفاده نمایید.

منبع : شهر سوال

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.