اين پسران هرگز با شما ازدواج نخواهند كرد

یک نت ـ پسري هستم ۲۲ ساله و ۴ سال است با دختری رابطه دوستی دارم. علاقه زیادی به همدیگر داریم ولي ۱ سال است بخاطر خواهرش که آدم پایبندی نیست شک دارم که نکند وی هم مانند خواهرش باشد.
ازدواج

یک نت ـ پسري هستم ۲۲ ساله و ۴ سال است با دختری رابطه دوستی دارم. علاقه زیادی به همدیگر داریم ولي ۱ سال است بخاطر خواهرش که آدم پایبندی نیست شک دارم که نکند وی  هم مانند خواهرش باشد.

 لازم می دانم در این خصوص قدری بی پرده و شفاف با شما صحبت كنم!
ایجاد چنین ارتباطی از اساس كار غلط و اشتباهی است كه باید هرچه زودتر به آن خاتمه دهید؛ چرا كه به نفع شما نیست و آسیبهایی را به روان شما وارد خواهد كرد.
طبیعی است همانگونه كه شما در انتخاب راه و مسیر مختار هستید، ایشان نیز به عنوان یك انسان مستقل، اختیار دارند مسیر خویش را مشخص كنند. نگرانی شما زمانی معنا پیدا می كند كه شما نسبت به ایشان حقی مانند همسری داشته باشید و نه دوستی! روشن است مادامیكه میان دو فرد رابطه دوستی برقرار باشد هریك از طرفین می توانند، از ادامه راه منصرف شده و راه و فرد دیگری را برای آینده خود گزینش نمایند.
اینكه خواهر ایشان از نظر شما پایبندی ندارند، موضوع بحث ما نیست. اما آیا می توانیم بگوییم ایشان كه وارد چنین ارتباطی با شما شده اند فرد پایبندی هستند؟ به هر حال باید تعریف و معیار شما برای پایبندی و عدم پایبندی روشن و مشخص باشد.

دوست گرامی؛
توجه داشته باشید، دوره نوجوانی و همچنین ارتباطها و تصمیماتی كه در این دوره اتخاذ می شود، دارای ثبات و پایداری نیست. لذا نباید برای آینده خود روی چنین ارتباطی حساب باز كنید. ضمن اینكه اگر قصد شما ازدواج با چنین فردی است، به نظر می رسد چنین تصمیمی با توجه به شرایط شما، كار درستی نیست. زیرا برخی از مردان كه با دوست خود ازدواج می كنند، بعد از ازدواج نسبت به همسر خود دچار سوء ظن و بدبینی می شوند كه این بدبینی پایه های زندگی مشترك را ویران می سازد. حال شما این افراد را كه بعد از ازدواج دچار بدبینی می شوند را با خود مقایسه كنید كه قبل از ازدواج دچار بدبینی شده اید.
لذا به طور كلی باید گفت:
۱- اگر قصد ازدواج با ایشان را ندارید، وجهی برای نگرانی شما از پایبندی و عدم پایبندی ایشان وجود ندارد. ضمن اینكه سلامت اخلاقی و روانی شما ایجاب می كند از ادامه جنین ارتباطی به طور جدی خودداری نمایید.
۲- اگر قصد ازدواج با ایشان را دارید، بنابر توضیحات فوق چنین ازدواجی به صلاح شما نیست. چرا كه گفته شد برخی مردان با اینكه قبل از ازدواج به همسر خود اطمینان داشته اند، بعد از ازدواج به خاطر دوستی با همسرشان، نسبت به او دچار بدبینی می شوند، حال وضع شما چگونه خواهد بود در شرایطی كه قبل از ازدواج نسبت به ایشان بدبین شده اید؟
پس در هر دو صورت، چنین ارتباطی به صلاح و خیر شما نیست!

منبع : شهر سوال

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.