تجمل پرستی در دوران ساسانی

یک نت ـ در کاخ های افسانه ای ساسانیان، از بس جواهرات و اشیا نفیس و قیمتی و نقشه ها و تصویر های حیرت انگیز بود که دیده هرکس را خیره می کرد.
تجمل پرستی در دوران ساسانی

یک نت ـ سوال: این ملی گراها و پادشاه پرستای ایرانی خیلی به ایران قبل اسلام افتخار می کنند لطف کنید از ایران دوران ساسانی و تجملات اونا برامون بگید تا ملی گراها جواب بدن؟

پاسخ:
علامه سبحانی در کتاب "فروغ ابدیت"مفصلا وضعیت ایران قبل اسلام را بررسی می کنند ما به ذکر مواردی از آنچه ایشان دراین کتاب آورده اند بسنده می کنیم

تجمل پرستی در دوران ساسانی ( اخرین حکومت حاکم بر ایران قبل از اسلام):
پادشاهان ساسانی عموما تجمل پرست و پر تشرف بودند. در عهد ساسانیان ایرانیان پرچمی داشتند به نام "درفش کاویانی"که معمولا در جنگ ها بر افراشته می شد و یا در جشن ها پر تشریفات ساسانیان بر فراز کاخشان نصب می شد و این پرچم با جواهرات گرانبها تزیین شده بود.
یکی از نویسندگان می گوید:
"جواهرات واشیا گرانبهای این پرچم را به 1200000 یا( 30000 پوند) تخمین کرده اند

زین العابدین رهنما،پیامبر،ج1 ص42-43-

در کاخ های افسانه ای ساسانیان، از بس جواهرات و اشیا نفیس و قیمتی و نقشه ها و تصویر های حیرت انگیز بود که دیده هرکس را خیره می کرد.
برای نمونه: نظر خودرا به یک قالی سفید وبزرگی به نام "بهارستان کسری" بیندازیم که در تالار یکی از کاخ ها انداخته بودند.
"این قالی را زمامداران ساسانی برای این تهیه کرده بودند که موقع عیش ونوش وعشرت سرحال باشند می نویسند:
"این قالی 150 ذراع طول داشت وهفتاد ذراع عرض و تمام تاروپود آن زربفت وجواهر نشان بود"

زین العابدین رهنما،پیامبر،ج1 ص42-43
در میان پادشاهان ساسانی خسرو پرویز بیش از همه به تجملات علاقه مند بود. شمار زنان و کنیزان و خوانندگان و نوازندگان حرم سرای او به چندین هزار تن بالغ می شد. حمزه اصفهانی در کتاب سنی الملوک الارض چنین می آورد:
"خسرو پرویز سه هزار زن داشت دوازده هزار کنیز ساز زن و بازیگر داشت و شش هزار مرد پاسبان او بودند، 8500 اسب مخصوص سواری او بود، 960 فیل، دوازده هزار استر مخصوص بردن بنه وهزار شتر داشت.

سنی ملوک الارض، ص420

طبری اضافه می کند:
"این پادشاه بیش از هرکس به جواهرات و ظروف و اوانی گرانبها و امثال آن علاقه داشت"

تاریخ طبری،به نقل کریستین سن، ص327

فروغ ابدیت،ص72

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.