تصادف چند میلیاردی در تهران

یک نت ـ تصاویری از تصادف یک ”بی ام و” با یک “مرسدس بنز” خواهد بود که امروز در خیابان شریعتی تهران اتفاق افتاد و خسارات هنگفتی روی دوش مالکان اتومبیل ها گذاشت.
تصادف

کلمات کلیدی: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.