عید فطر 97 چه روزی است؟

عید فطر 97,زمان عید فطر 1397,عید فطر رمضان 97,زمان عید فطر رمضان 97,تاریخ عید فطر رمضان 97,عید فطر 97 چه روزی است,عید فطر 97 کدام تاریخ است,زمان دقیق عید فطر 97,عید فطر رمضان 97

عید فطر 95

یک نت ـ عید فطر 96,زمان عید فطر 1396,عید فطر رمضان 96,زمان عید فطر رمضان 96,تاریخ عید فطر رمضان 96,عید فطر 96 چه روزی است,عید فطر 96 کدام تاریخ است,زمان دقیق عید فطر 96,عید فطر رمضان 96

زمان دقیق عید فطر رمضان 1396 دوشنبه 5 تیر ماه 96 مصادف با 1 شوال 1438 قمری می باشد .

دیدگاه‌ها

96 یا 95

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.