علی كریمی در کنار آبشار (عکس)

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/05d49db590fa81-moharram1-recovered.jpg

کاپیتان سابق پرسپولیس در طبیعت آبشار لونک دوران استراحت خود را سپری کرد.
علی كریمی

یک نت ـ علی كریمی در کنار آبشار 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.