رانندگی دکتر حسن روحانی (تصاویر)

حسن روحانی رییس جمهوری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت از دو دستگاه خودروی برقی ـ بنزینی
رانندگی

یک نت ـ حسن روحانی رییس جمهوری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت از دو دستگاه خودروی برقی ـ بنزینی رونمایی و در اقدامی نمادین در محوطه ساختمان مرکزی با این وسیله نقلیه رانندگی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه جدید