شرطی که افشین قطبی برای مربیگری در پرسپولیس گذاشته است

حبیب کاشانی ضمن حضورش در برنامه نود، بعد از هشت سال افشا کرد افشین قطبی برای پیوستن به پرسپولیس در لیگ هفتم 13 شرط داشته که یکی از آنها پرداخت مالیات توسط باشگاه بوده است. کاشانی از دو شرط دیگر قطبی هم پرده برداشت؛

پرسپولیس

حبیب کاشانی ضمن حضورش در برنامه نود، بعد از هشت سال افشا کرد افشین قطبی برای پیوستن به پرسپولیس در لیگ هفتم 13 شرط داشته که یکی از آنها پرداخت مالیات توسط باشگاه بوده است. کاشانی از دو شرط دیگر قطبی هم پرده برداشت؛

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.