عكس/ سه خودروي جديد شركت سايپا

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/photo_2017-09-04_03-22-34.jpg

یک نت ـ عكس/ سه خودروي جديد شركت سايپا
 شركت سايپا

عكس/ سه خودروي جديد شركت سايپا

گروه خودورسازی سایپا در نظر دارد با سه محصول جدید چینی، به محصولات خود تنوع ببخشد، این خودروها در کلاس خودروهای سدان و شاسی بلند بوده و خودروهای CS35 وeado وارداتی بوده و خودرو آریوckd میباشد.

cs35
 
z300 یا آریو
 
Eado

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.