تبریک جالب شهاب حسینی به آلمان /عكس

یک نت ـ شهاب حسيني عکس فوق را در صفحه رسمي خود متشر کرد و نوشت :" وقتي Joachim Löw متولد February 3 .... چهارده بهمن باشه معلومه تيمش قهرمان ميشه "
شهاب حسینی

شهاب حسيني عکس فوق را در صفحه رسمي خود متشر کرد و نوشت :" وقتي Joachim Löw متولد February 3 .... چهارده بهمن باشه معلومه تيمش قهرمان ميشه "

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.