ونگر و مرموزترین لبخندِ سال +عکس

یک نت ـ در ساعات گذشته بسیاری از رسانه های آلمانی بر روی خبر توافق دو باشگاه آرسنال و شالکه برای انتقال جولیان دراکسلر به لندن صحه گذاشته اند.
ونگر و مرموزترین لبخندِ سال +عکس

در ساعات گذشته بسیاری از رسانه های آلمانی بر روی خبر توافق دو باشگاه آرسنال و شالکه برای انتقال جولیان دراکسلر به لندن صحه گذاشته اند. سرمربی آرسنال اگر چه از تایید این موضوع طفره می رود اما با این لبخند به محض شنیدن سوالی در مورد وضعیت دراکسلر، نشان می دهد واقعا خبرهایی هست!

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.