لطفا اين عكس را نبينيد !! جا دادن چند گاو در يك اتومبيل سواري

یک نت ـ لطفا اين عكس را نبينيد !! جا دادن چند گاو در يك اتومبيل سواري
لطفا اين عكس را نبينيد !! جا دادن چند گاو در يك اتومبيل سواري

لطفا اين عكس را نبينيد !! جا دادن چند گاو در يك اتومبيل سواري

توقیف خودرو توسط پلیس مالزی به دلیل حمل غیرقانونی و عجیب گاو

بيائيد با حيوانات مهربان باشيم

افزودن یک دیدگاه جدید