ساخت کرگدن با چوب پنبه +عکس

یک نت ـ"جیم لمبرت" مردی است که سه سال پیش برای ماهیگیری از خانه خارج شد و در همان زمان با همسرش روبرو گشت. همسر جیم به او گفت تا سرگرمی دیگری به غیر از ماهی گیری پیدا کند تا شاید بتواند مدت بیشتری را در خانه بگذراند و از همان زمان او تصمیم گرفت تا کاری دیگر را آغاز کند.
 ساخت کرگدن با چوب پنبه +عکس

گاهی اوقات افراد عادی خیلی ساده وارد کاری می شوند که شاید خودشان هم باورشان نشود. این افراد گاهی اوقات هنرمند هم نیستند و شغلی غیر از آن دارند ولی برای سرگرمی وارد کاری شده و در آن موفق می شوند.

"جیم لمبرت" مردی است که سه سال پیش برای ماهیگیری از خانه خارج شد و در همان زمان با همسرش روبرو گشت. همسر جیم به او گفت تا سرگرمی دیگری به غیر از ماهی گیری پیدا کند تا شاید بتواند مدت بیشتری را در خانه بگذراند و از همان زمان او تصمیم گرفت تا کاری دیگر را آغاز کند.
 

این مرد که علاقه خاصی به چوب پنبه دارد، در مدت 20 سال از زندگی خود تعداد بیشماری از این چوب پنبه ها را جمع آوری کرده است. پس از 20 سال او تصمیم گرفت تا از این چوب ها استفاده ای جالب کند.

این مرد تصمیم گرفت تا یک کار هنری را انجام دهد و ساخت مجسمه ای ساده به شکل کرگدن را آغاز کرد. اکنون او پس از 3 سال و با استفاده از 12 هزار چوب پنبه یک مجسمه بسیار جالب به شکل کرگدن را ساخته است.

او برای ساخت این کرگدن از دوستان معمارش نیز کمک گرفته است تا شاید بتواند کرگدن را به شکل هر چه زیباتر به پایان برساند. این مجسمه احتمالا برای همیشه در خانه این خانواده باقی خواهد ماند و فروشی نیست.
 

افزودن یک دیدگاه جدید