دین و اندیشه

ای که به رسول دو سرا اشبه ناسی جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم ای که به رسول دو سرا اشبه ناسی جواد مقدم محرم 95 – زمینه

کربلای توئه قبلگاه منه جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم کربلای توئه قبلگاه منه جواد مقدم محرم 95 – شور

خوب گوش کن دارم در می زنم باز جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم خوب گوش کن دارم در می زنم باز جواد مقدم محرم 95 – واحد

قسم به خاطره هایی که از نجف دارم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم قسم به خاطره هایی که از نجف دارم جواد مقدم محرم 95 – شعرخوانی

خودتو به عالم معرفی کن جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم خودتو به عالم معرفی کن جواد مقدم محرم 95 – شور

نجف و حال و هوای زائرا دم سحر جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم نجف و حال و هوای زائرا دم سحر جواد مقدم محرم 95 – شور

لالایی لالایی لالایی گلم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم لالایی لالایی لالایی گلم جواد مقدم محرم 95 – زمزمه و روضه

تو از بس زدی تو خیمه دست و پا جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم تو از بس زدی تو خیمه دست و پا جواد مقدم محرم 95 – زمینه

گر آب ندارد پدر مظلومم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم گر آب ندارد پدر مظلومم جواد مقدم محرم 95– شعرخوانی

من مادرم و هستیم رو پای تو میریزم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم من مادرم و هستیم رو پای تو میریزم جواد مقدم محرم 95 – زمینه

تا که از عشق حسین نغمه ی دل سر دادم جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم تا که از عشق حسین نغمه ی دل سر دادم جواد مقدم محرم 95 – شور

تو قبلمه یه عالمه جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم تو قبلمه یه عالمه جواد مقدم محرم 95 – شور

چیزی که می مونه برامون جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم چیزی که می مونه برامون جواد مقدم محرم 95 – شور

مست بودم گاه از هوشیار بودن بهتر است جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید محرم مست بودم گاه از هوشیار بودن بهتر است جواد مقدم محرم 95 – شعرخوانی

صفحه‌ها